NITOFLOR METALTOP NF | PHỤ GIA CHỐNG ĂN MÒN BÊ TÔNG

PHỤ GIA NITOFLOR METALTOP NF

  • Cung cấp một sàn cứng, chống mài mòn và chống va đập
  • Oxit kim loại – không oxy hóa (không gỉ)
  • Giảm bụi
  • ễ dàng và tiết kiệm để áp dụng
  • Giảm chi phí bảo trì