NITOFLOR SL2000 | CHẤT KẾT DÍNH GỐC NHỰA EPOXY

CHẤT KẾT DÍNH NITOFLOR SL2000

  • Ứng dụng nhanh chóng – giảm thiểu thời gian chết.
  • Kháng hóa chất – kháng tốt với nhiều loại hóa chất.
  • Bền – chống mài mòn tốt.
2

2