NITOFLOR TF5000 | PHỤ GIA LÀM CỨNG NHỰA EPOXY

PHỤ GIA LÀM CỨNG NITOFLOR TF5000

  • Liền mạch: Loại bỏ các nguồn tiềm ẩn của sự thất bại.
  • Hiệu suất đã được chứng minh
  • Sản xuất trong nước: Công thức đặc biệt để sử dụng trong điều
2

2