NITOMORTAR FC | VỮA SỬA CHỮA MỘT THÀNH PHẦN

VỮA SỬA CHỮA MỘT THÀNH PHẦN NITOMORTAR FC

  • Không sụt, có thể được áp dụng cho các bề mặt thẳng đứng
  • Độ bền liên kết vượt trội với hầu như tất cả các chất nền
  • Độ sệt mịn dễ thi công và hoàn thiện

 

2

2