NITOMORTAR S | VỮA PHỤC HỒI NHỰA EPOXY, KHÔNG DUNG MÔI

VỮA PHỤC HỒI NITOMORTAR S

  • Độ bền cuối cùng cao – thích hợp cho việc sử dụng kết cấu
  • Phát triển sớm sức mạnh giảm thiểu sự gián đoạn
  • Chống mài mòn – thích hợp cho các khu vực buôn bán nhiều
2

2