NITOMORTAR TC2000 | CHẤT KẾT NỐI NHỰA EPOXY

CHẤT KẾT NỐI NITOMORTAR TC2000

  • Không sụt, có thể thi công trên bề mặt thẳng đứng và trát vào lỗ thổi.
  • Độ bền liên kết vượt trội với hầu như tất cả các chất nền. 
  • Kháng hóa chất tốt.
  • Độ bám dính tuyệt vời.
2

2