NITOPLATE CP | TẤM ỐP TƯỜNG NHỰA COMPOSITE

TẤM ỐP TƯỜNG NHỰA COMPOSITE NITOPLATE CP

  • Cải thiện khả năng chịu uốn
  • Độ bền kéo cao và mô đun đàn hồi Không xâm phạm
  • Chống ăn mòn với tuổi thọ cao 
  • Hệ thống nhẹ giúp giảm yêu cầu đối với thiết bị hỗ trợ nặng

 

2

2