NITOPROOF 600PF | LỚP CHỐNG PHỦ THẤM ACRYLIC

LỚP CHỐNG PHỦ THẤM NITOPROOF 600PF

Nitoproof 600PF được sử dụng để cung cấp màng chống thấm nước và hơi liên tục, liền mạch cho bê tông

2

2