NITOWRAP CW | GIA CỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG

GIA CỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG NITOWRAP CW

  • Cải thiện khả năng chịu uốn
  • Độ bền kéo cao và mô đun đàn hồi
  • Không xâm phạm
  • Chống ăn mòn với tuổi thọ cao
2

2