POLYUREA WPE | LỚP PHỦ CHỐNG THẤM BẢO VỆ BÊ TÔNG

LỚP PHỦ CHỐNG THẤM POLYUREA WPE

  • Giá trị thấm thấp Bền màu khi phủ Nitoproof UVR Topcoat 
  • Chống cháy khi phủ Nitoproof UVR Topcoat
  • Được thiết kế cho nhiệt độ dịch vụ từ -30oC đến + 135oC
2

2