RENDEROC GP | VỮA POLYMER CẢI TIẾN SỬA CHỮA KẾT CẤU

 VỮA POLYMER RENDEROC GP

  • Khả năng tương thích với bê tông cường độ nén 20- 35N / mm²
  • Thường xuyên loại bỏ sự cần thiết của ván khuôn Độ thấm cực thấp đối với nước, carbon dioxide và cloru
  • Hệ thống bù co ngót đặc biệt 
  • Một thành phần