RENDEROC HB | VỮA SỬA CHỮA POLYMER

VỮA SỬA CHỮA RENDEROC HB

  • Khả năng tương thích với bê tông phi kết cấu có cường độ nén 20 – 35 N / mm²
  • Công thức nhẹ cho phép xây dựng cao hơn
  • Hệ thống bù co ngót đặc biệt cung cấp sự ổn định kích thước lâu dài