RENDEROC LA | SỮA SỬA CHỮA BÊ TÔNG MỘT THÀNH PHẦN

SỮA SỬA CHỮA BÊ TÔNG RENDEROC LA

  • Renderoc LA đã được phát triển đặc biệt để sửa chữa các khu vực bê tông lớn, nơi bị hạn chế tiếp cận hoặc nơi cốt thép bị tắc nghẽn.