RENDEROC S | VỮA POLYMER CẢI TIẾN SỬA CHỮA KẾT CẤU

VỮA POLYMER RENDEROC S 

  • Trám sửa kết cấu một cách hoàn hảo.
  • Cường độ chịu uốn, kéo hiệu quả.
  • Kháng hóa tốt, chống cácbon hóa, clorua hóa.
  • Độ thấm nước thấp, có khả năng chống thấm hiệu tốt.
  • Có thể trám mỏng đến 5mm.
2

2