HILTI CP636 | VỮA NGĂN CHÁY LAN HILTI ĐẾN 4H

1.540.000,0

Sử dụng: Vữa ngăn cháy lan gốc xi măng cho lỗ xuyên sàn, xuyên tường với độ mở lớn

Đóng gói: Bao 20 kg

Xuất xứ: Hilti – Đức

2

2