HILTI FS ONE MAX | KEO CHỐNG CHÁY LAN HILTI

220.000,0

Sử dụng: Keo chống cháy lan

Đóng gói: Chai 300 ml

Xuất xứ: Hilti

2

2