DẦU BÔI VÁN KHUÔN SEPCON | DẠNG ĐẬM ĐẶC | IBST

1.320.000,0

Sử dụng: Hợp chất bôi ván khuôn, Coffa,…

Đóng gói: Can 10L

Xuất xứ: Viện vật liệu XD – IBST

2

2