FIBREGLASS MESH | TẤM LƯỚI SỢI THUỶ TINH BỀN KIỀM DÙNG GIA CƯỜNG CHO SẢN PHẨM TẠO PHẲNG Ở KHU VỰC TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI.