MAPEFILL SP | VỮA NEO GỐC XI MĂNG KHÔNG BỊ CO NGÓT, CÓ ĐỘ CHẢY CAO