MAPEFLEX AC4 | KEO TRÁM KHE GỐC ACRYLIC DÙNG CHO BỀ MẶT ĐÃ ĐƯỢC SƠN PHỦ