MAPEFLEX PU50 SL | KEO TRÁM KHE DẠNG LỎNG GỐC POLYURETHANE CÓ MODULE ĐÀN HỒI THẤP