MAPEFLEX PU55 SL | KEO TRÁM KHE DẠNG LỎNG GỐC POLYURETHANE MỘT THÀNH PHẦN