MAPEGUM PU 1K | MÀNG CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI CAO DẠNG LỎNG GỐC POLYURETHANE MỘT THÀNH PHẦN