MAPETEX SEL | VẢI POLYPROPYLEN KHÔNG DỆT, ĐỂ TĂNG CƯỜNG MÀNG CHỐNG THẤM