POROCOL | VỮA XÂY GỐC XI MĂNG DẠNG BỘT DÙNG CHO CÁC LOẠI GẠCH ỐP TƯỜNG LÀM BẰNG THAN XỈ

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  • Loại vữa (EN 998-1): GP – Vữa đa năng cho bên trong / bên ngoài kết xuất
  • Loại vữa (EN 998-2): T – Vữa xây với hiệu suất đảm bảo, được áp dụng trong các lớp mỏng cho bên trong và bên ngoài các ứng dụng
  • Dạng: bột
  • Màu sắc: xám rất nhạt
  • Đường kính tối đa của cốt liệu (EN 1015-1) (mm): 1
  • Mật độ khối lượng lớn (kg / m³): 1.500