HỢP CHẤT CHỐNG DÍNH VÁN KHUÔN NEOMAX SEPCON

1.210.000,0

Sử dụng: Chống dính ván khuôn (gỗ, thép…)

trong thi công tạo hình bê tông, gạch, ngói

Đóng gói: Can 10L

Xuất xứ: Neomax – IBST

N

N