VỮA ĐÓNG RẮN NHANH NEOMAX WATERPLUG 102

99.000,0

Sử dụng: Vữa trộn sẵn, Đóng rắn nhanh, Gốc xi măng

Đóng gói: Túi 1 kg

Xuất xứ: Neomax – IBST

2

2