NEOMAX GROUT EHS VỮA RÓT ĐẠT CƯỜNG ĐỘ CAO SỚM

440.000,0

NEOMAX GROUT EHS

Sử dụng: Vữa rót không co ngót đạt cường độ cao sớm

Đóng gói: Bao 25kg

Định mức: ~77 bao/m3 vữa

Xuất xứ: Neomax – IBST

2

2