Sarnafil G 410-15 L | Màng Polyme Chống Thấm cho Sàn Mái

Ứng Dụng: Sarnafil G 410-15L là màng chống thấm tổng hợp cho sàn mái

Chiều dài 25 (-0 / +5 %) m EN 1848-2

Chiều rộng 2 (-0.5 / +1 %) m EN 1848-2

Chiều dày 1.5 (-5 / +10 %) mm EN 1849-2

Khối lượng trên đơn vị diện tích 1.5 (-5 / + 10 %) kg/m2

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<