SIKA 1F | HỢP CHẤT CHỐNG THẤM BỀ MẶT BÊ TÔNG – VỮA

Sử dụng: Hợp chất chống thấm cao cấp

Định mức tiêu thụ: 0.5 – 0.6kg/m3/lớp

Đóng gói: thùng nhựa 6kg và 18 kg

Xuất xứ: Sika Việt Nam

2

2

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.