SIKA FORMOIL C | HỢP CHẤT HỖ TRỢ THÁO VÁN KHUÔN

Sử dụng: Hợp chất bôi ván khuôn – coffa

Màu: Vàng nhạt

Đóng gói: Can 25 lít

Tỷ trọng: 0.8 kg/lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<