SIKA PLASTIMENT 88 | PHỤ GIA GIẢM NƯỚC CHO BÊ TÔNG

Sử dụng: Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

Đóng gói Thùng 5 / 25 / 200 L

Ngoại quan / Màu sắc Lỏng/Nâu

Khối lượng thể tích 1.125–1.145 kg/l

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<