SIKA PLASTIMENT BV 40 | PHỤ GIA GIẢM NƯỚC CHO BÊ TÔNG

Sử dụng: Phụ gia giảm nước cho bê tông

Dạng / Màu : Chất lỏng / Màu nâu

Đóng gói : Thùng  5 / 25 / 200 lít

Khối lượng thể tích: 1.180 – 1.210 kg/lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<