Sika Plastiment TM-28 | Phụ Gia Hóa Dẻo

Sử dụng: Phụ gia giảm nước và chậm đông kết, được thiết kế đặc biệt cho bê tông đầm lăn (BTĐL).

Đóng gói: 200/1000 lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<