Sika Pump | Phụ Gia Bê Tông Đa Năng

Sử dụng: Phụ gia bê tông xi măng

Đóng gói: Thùng 5 / 25 / 200 lít

Khối lượng thể tích: 0.98 – 1.104 kg/lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<