SIKA SIGUNIT D54 AF | PHỤ GIA BÊ TÔNG PHUN

605.000,0

Sử dụng: Phụ gia ninh kết nhanh cho bê tông phun dạng bột

Dạng / Màu : Bột / Màu trắng

Đóng gói : 20 kg/bao

Khối lượng thể tích đổ đống: 1.25 kg/lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<

Cho phép đặt hàng trước