SIKA SIGUNIT L53 MY | PHỤ GIA BÊ TÔNG PHUN

6.000.000,0

Sử dụng: Phụ gia bê tông phun, phụ gia thúc đẩy ninh kết nhanh dạng dung dịch

Dạng / Màu: Dung dịch / Màu vàng nhạt

Đóng gói: Phuy 200 lít hoặc bồn 1000 lít

Khối lượng thể tích: 1.41 kg/lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<