Sika ViscoCrete-151 | Phụ Gia Bê Tông Siêu Hóa Dẻo

Sử dụng: Phụ gia giảm nước cao cấp cho b tơng trn cơ sở phối trộn của PCE polyme thế hệ thứ 3.

Đóng gói: 5/200/1000 Lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam