SIKA VISCOCRETE 3000-10 | PHỤ GIA SIÊU HÓA DẺO

6.200.000,0

Sử dụng: Phụ gia siêu hóa dẻo thúc đẩy đông cứng nhanh

Đóng gói Thùng 5 / 25 / 200 L

Ngoại quan / Màu sắc Chất lỏng / Màu nâu nhạt

Khối lượng thể tích (ở 20˚C): 1.050 – 1.080 kg/lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<