SIKA VISCOCRETE 3000-20M | PHỤ GIA GIẢM NƯỚC

7.700.000,0

Sử dụng: Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông

Ngoại quan: Chất lỏng

Màu sắc: Màu nâu

Bao bì: đóng gói can 5L / 25L hay phuy 200 L

Khối lượng thể tích (ở 20˚C): 1.050 – 1.080 kg/lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<