Sika ViscoCrete-3000 | Phụ Gia Bê Tông Siêu Hóa Dẻo

Ứng Dụng: Sika Viscocrete 3000 là chất siêu hóa dẻo gốc polyme tạo độ xốp và giúp bê tông bơm được dễ dàng.

Dạng/Màu: Chất lỏng/Mầu nâu nhạt

Đóng gói: Thùng 5 / 25 / 200 lít

Khối lượng thể tích (ở 20˚C):  1.050 – 1.080 kg/lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<