Sika ViscoCrete-6300 | Phụ Gia Làm Giảm Nước Cao Cấp

Sử dụng: Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông trên cơ sở phối trộn của PCE polymer thế hệ thứ 3.

Đóng gói: 200/1000 Lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<