SIKA VISCOCRETE 8200 | PHỤ GIA GIẢM NƯỚC

Sử dụng: Phụ gia giảm nước và phát triển cường độ sớm cho bê tông

Dạng/ Màu: Chất lỏng/ Màu nâu sẫm.

Đóng gói: 5/25/200/1000 Lít

Khối lượng thể tích: 1.085-1.105 kg/ Lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<