Sika ViscoCrete-8300 | Phụ Gia Bê Tông Siêu Hóa Dẻo

Sử dụng: Chất siêu hoá dẻo công nghệ cao gốc polymer thế hệ thứ 3 với hiệu quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông.

Đóng gói: Thùng 5 / 25 / 200 / 1000 L

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<