SIKA VISCOCRETE 8700 M | PHỤ GIA GIẢM NƯỚC

10.000.000,0

Sử dụng: Phụ gia giảm nước và thúc đẩy đông cứng nhanh cho bê tông

Dạng / Màu: Lỏng / Nâu

Đóng gói: 5 / 25 / 200 lít

Khối lượng thể tích: 1.075 – 1.090 kg/lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<