Sika ViscoCrete-8900 | Phụ Gia Làm Giảm Nước Cao Cấp

Sử dụng: Phụ gia giảm nước cao cấp với hiệu quả đóng rắn nhanh cho bê tông trên cơ sở polyme thế hệ thứ 3.

Đóng gói: 200/1000 L

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<