SIKA VISCOCRETE SP 1000 | PHỤ GIA GIẢM NƯỚC

9.400.000,0

Sử dụng: Phụ gia siêu hóa dẻo giảm, phụ gia giảm nước cực cao, phụ gia thúc đẩy đông cứng nhanh cho bê tông

Dạng / Màu: Chất lỏng / Màu nâu nhạt

Đóng gói : Thùng  5 / 25 / 200 lít

Khối lượng thể tích: 1.080 – 1.100 kg/lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<