SIKABIT PRO P-30-0 SAND MẶT CÁT | MÀNG KHÒ NÓNG

1.100.000,0

SIKABIT PRO P-30-0 SAND

– Thành phần: Vật liệu APP biến tính

– Vật liệu gia cường: Vải Polyeste không dệt

– Đóng gói: Cuộn 1m x 10m

– Hình thức / Màu sắc:  Mặt trên – Cát / Mặt dưới: màng film Polyethylene

– Hạn sử dụng: 12 tháng

2

2