SIKABIT PRO P-40-0 MG | MÀNG KHÒ NÓNG SIKA MẶT ĐÁ

1.650.000,0

SIKABIT PRO P-40-0 MG

Sử dụng: Chống thấm khò nóng lộ thiên

Xuất xứ: Sika

Đóng gói: Cuộn 1*10 mét

2

2