SIKADUR 30 | CHẤT GẮN KẾT KẾT CẤU CƯỜNG ĐỘ BÁM DÍNH CAO

Sử dụng: Chất kết dính cường độ cao cho Sika Carbodur Plates, tấm thép với bê tông

Đóng gói: Bộ 6 kg 2 thành phần

Tỷ trọng: 1.65 kg / l ± 0.1 kg / l (Hỗn hợp A + B)

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<